Докторанти - особе у поступку стицања звања доктора наука, школска 2017/2018. година (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У школској 2017/2018. години, на високошколским установама у Републици Српској евидентирано је укупно 130 докторанaта. Од укупног броја, троје доктораната су пријавили докторат, а 127 је уписало докторске студије.


Према полној структури доктораната, 53,8% су мушкарци, а 46,2% су жене.


У школској 2017/2018. години, на јавним високошколским установама пријављено је 66,7% докторских дисертација, док је на приватним високошколским установама пријављено 33,3 % докторских дисертација.


Посматрајући уписане на докторске студије у школској 2017/18 години, на јавним високошколским установе уписано је 71,7%, док је на приватне високошколске установе уписано 28,3 % од укупног броја уписаних.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење