Дипломирани студенти, 2017. година (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У 2017. години 5 081 студент je дипломираo/завршиo академске или струковне студије, што је за 7,2% мање у односу на претходну годину. Од укупног броја дипломираних/завршених студената 57,8% су студентице.


Према „старом" програму образовања 3,6% студената је дипломирало/завршило академске или струковне студије, а према програму прилагођеном Болоњској декларацији њих 96,4%.


Од укупног броја дипломираних/завршених студента на високим школама дипломирало је 15,5%,a на универзитетима 84,5%.


Половина студената стекла је звање из образовне области Друштвене науке, пословање и право (47,3%), док је најмање студената стекло звање у области Услуге (2,3%).

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење