Средње школе по разредима на почетку школске 2017/2018. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2017/2018. године, средње школе је похађало 40 035 ученика, што је у односу на почетак 2016/2017. године мање за 1 101 ученика или 2,7%.


Број ученица у односу на укупан број ученика је 50,3%. Највећи број ученика похађа стручне техничке школе 62,1%, затим гимназије 22,2%, док је у стручним школама 14,6% ученика.


Подаци за средње образовање одраслих приказани су за почетак школске 2017/2018. године, а на основу података које је доставио Завод за образовање одраслих Републике Српске. Подаци су приказани збирно и за стручне техничке и за стручне школе.


У средњим школама је 4 830 рачунара, од чега око 70,4% рачунара имају стручне техничке школе.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Средње школе по разредима, почетак школске 2012/2013. године   Средње школе по разредима, почетак школске 2012/2013. године