Склопљени и разведени бракови у Републици Српској, 2017.

 

 

 

 

 

Већи број склопљених бракова


У 2017. години у Републици Српској склопљено је 5 954 бракова, што је у односу на претходну годину 391 брак више.


Стопа нупцијалитета је у односу на претходну годину мања и директно је условљена бројем склопљених бракова, те ће у години у којој је број склопљених бракова мањи, бити мања и стопа нупцијалитета и обрнуто. Према посљедњим расположивим подацима Еуростата за 2011. годину, стопа нупцијалитета у ЕУ-28 била је 4,2 склопљена брака на 1 000 становника, а у Републици Српској, у 2017. години, било је 5,2 склопљена брака на 1 000 становника.


Највећи број склопљених бракова између држављана Босне и Херцеговине


У 2017. години настављен је исти тренд као у претходним годинама. Највећи број склопљених бракова био је између младожења и невјеста са држављанством Босне и Херцеговине. Укупан број бракова гдје невјеста и младожења имају држављанство Босне и Херцеговине био је 5 411 или 90,9%. Од укупног броја склопљених бракова у 2017. години, у Републици Српској било је 466 или 7,8% невјеста са страним држављанством које су склопиле брак са држављанима Босне и Херцеговине. Од укупног броја невјеста са страним држављанством, њих око 69,1% имале су држављанство једне од република бивше Југославије. С друге стране, у Републици Српској била су 72 младожења са страним држављанством који су склопили брак са држављанкама Босне и Херцеговине, од тог броја око 54,2% имали су држављанство једне од република бивше Југославије.

 

Младожење старије од невјеста

 

Просјечна старост при склапању брака за младожењу била је 32,2 године и у односу на претходну годину повећала се за 0,3 године. Просјечна старост при склапању првог брака за младожењу била је 30,2 година. У периоду 1998-2017. годинa, граница склапања првог брака за младожењу повећана је за 1,6 године.


Укупна просјечна старост невјесте при склапању брака повећала се у односу на претходну годину и износи 28,7 године, док се граница склапања првог брака повећала за 0,3 година и износи 27,0 година. Просјечна старост склапања првог брака за невјесту у периоду 1998-2017. године, повећана је за 2,3 године.


Невјесте у Републици Српској раније склапају брак од младожења. У старосној групи 15-19 година, невјесте око десет пута више склапају брак од младожења.


У Републици Српској евидентно је одгађање склапања брака, како за младожење тако и за невјесте. Уочава се све веће приближавање западноевропском типу брачности, који се одликује све каснијим уласком у брак и одгађањем брака, што опет доводи до смањеног наталитета и самим тим до појаве све чешћег негативног природног прираштаја, те смањења броја становника појединих подручја.

 

Разведени бракови


У 2017. години у Републици Српској било је 985 разведених бракова. Према посљедњем заједничком пребивалишту, највећи број разведених бракова забиљежен је у Бањој Луци 267, Бијељини 111, Добоју 63, Приједору 62 и Теслићу 51. У односу на посљедње расположиве податке Еуростата за стопу диворцијалитета ЕУ-28 (2013. година), Република Српска се налази испод просјека. Стопа диворцијалитета у ЕУ-28 (2013. године) била је 1,9 разведена брака на 1 000 становника, а у Републици Српској у 2017. години било је 0,9 разведених бракова на 1 000 становника. На 1 000 склопљених бракова било је 165,4 разведених бракова. Сваки шести склопљени брак у Републици Српској био је разведен.


Просјечно трајање брака прије развода било је 13,5 година


Од прве до пете година брака развело се 20,6% парова, а 20,0% парова се развело између 5-9 година трајања брака. У току прве године брака развело се 2,9%, а укупан број бракова разведених након 25 и више година био је 15,4%.


Просјечна старост мужа при разводу брака већа је од старости жене за 3,5 година


Просјечна старост мужа при разводу брака била је 42,7 година, а жене 39,2 година.


Око 6,1% разведених бракова били су бракови без дјеце, око 23,2% сa једним дјететом, а око 25,4% са два дјетета. Највећи број разведених бракова је без издржаване дјеце око 43,6%, са једним дјететом око 21,7%, са двоје и више дјеце око 18,1%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /