Наставници средњих школа, почетак школске 2017/2018. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2017/2018. године у средњем образовању ради 3 771 наставника. У односу на почетак школске 2016/2017. године број наставника мањи је за 1,3%. Представљено еквивалентом пуне запослености, број наставника је 2 711,2.


Са пуним радним временом ради 64,1% наставника, а са непуним радним временом 35,9%. Од 3 771 наставника у средњeм образовању ради 2 373 жена, што чини 62,9%.


У старосној структури наставника, највећу групу чине наставници старости од 25-39 година, што је 46,9%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ


Наставно особље средњих школа, крај 2011/2012. и почетак 2012/2013. школске године   Наставно особље средњих школа, крај 2011/2012. и почетак 2012/2013. школске године