Индекси промета индустријe, март 2018.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у марту 2018. године, у поређењу са фебруаром 2018. године, мањи је за 1,1%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту, у истом периоду на домаћем тржишту остварен је раст од 0,3%, док је на иностраном тржишту забиљежен пад од 3,0%.


У марту 2018. године, у поређењу с мартом 2017. године укупни календарски прилагођен промет индустрије, у Републици Српској биљежи раст од 2,1%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 6,5%, док је на домаћем тржишту забиљежен пад од 1,2%.


У марту 2018. године у односу на фебруар 2018. године укупни десезонирани промет трајних производа за широку потрошњу већи је за 15,4%, нетрајних производа за широку потрошњу за 1,5% и интермедијарних производа за 1,2%, док је промет капиталних производа мањи за 1,8% и енергије за 8,7%.


У марту 2018. године у односу на март 2017. године календарски прилагођен промет трајних производа за широку потрошњу већи је за 16,0%, нетрајних производа за широку потрошњу за 10,0% и интермедијарних производа за 3,7%, док је промет капиталних производа мањи за 1,3% и енергије за 9,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење