Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства, прво тромјесечје 2018.

 

 

 

 

 

 

Вриједност откупа и продаје производа пољопривреде, шумарства и рибарства у првом тромјесечју 2018. године износила је 79 010 641 КМ. Од тога је вриједност продаје из властите производње пословних субјеката и њихових дијелова износила 56 403 123 КМ или 71,4%, док је вриједност откупа од породичних пољопривредних газдинстава износила 22 607 518 КМ или 28,6%.

У првом тромјесечју 2018. године у односу на исто тромјесечје претходне године вриједност откупа и продаје је већа за 0,9%, при чему је вриједност продаје мања за 2,2%, а  вриједност откупа је већа за за 9,7%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Истраживање и развој, 2011.  /