Индекси потрошачких цијена, април 2018.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у априлу 2018. године у односу на претходни мјесец, нижи је за 1,1%.


У односу на април 2017. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 1,1%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у априлу 2018. године у односу на март 2018. године, индекс одјељка Превоз виши је за 0,7%, индекс одјељка Рекреација и култура виши је за 0,6%, индекс одјељка Остала добра и услуге виши је за 0,4%, индекс одјељка Здравствo и индекс одјељка Намјештај и покућство виши су за 0,3%, индекс одјељака Одјећа и обућа виши је за 0,2%, док је индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши за 0,1%. Индекс одјељка Ресторани и хотели остао је непромијењен. Индекс одјељка Становање нижи је за 8,9%, индекс одјељка Алкохолна пића и дуван нижи је за 0,3%, док су индекс одјељка Комуникације и одјељка Образовање нижи за по 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ