Индекси индустријске производње, април 2018.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у aприлу 2018. године, у поређењу са мартом 2018. године, мања је за 1,1%.


Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у априлу 2018. године, у поређењу са априлом 2017. године, већа је за 3,7%.


У априлу 2018. године у односу на март 2018. године десезонирана производња капиталних производа већа је за 47,2%, трајних производа за широку потрошњу за 9,5%, интермедијарних производа за 0,7%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 2,4% и енергије за 6,7%.


У априлу 2018. године у односу на април 2017. године календарски прилагођена производња трајних производа за широку потрошњу већа је за 27,8%, енергије за 19,1%, капиталних производа за 14,1%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 8,2% и интермедијарних производа за 12,0%.


Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у априлу 2018. године у поређењу са мартом 2018. године, у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 10,2% и у подручју Вађењe руда и камена раст од 6,4%, док је у подручју Прерађивачкa индустријa забиљежен пад од 5,4%.


Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у априлу 2018. године у поређењу с априлом 2017. године, у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 52,1% и у подручју Вађењe руда и камена раст од 2,8%, док је у подручју Прерађивачкa индустријa забиљежен пад од 15,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење