Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, прво тромјесечје 2018.

 

Краткорочне пословне статистике

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у првом тромјесечју 2018. године мањи је за 13,5% у односу на четврто тромјесечје 2017. године.

 

Укупан календарски прилагођен промет услужних дјелатности у првом тромјесечју 2018. године већи је за 3,9% у односу на промет који су оствариле у истом тромјесечју 2017. године.

 

Индекс промета услужних дјелатности остварио је номинални пад од 10,8% у односу на просјек  2017. године.

 

Највећи раст промета забиљежен је у дјелатностима: N 82 Канцеларијско-административне и помоћне дјелатности (56,5%) и I 55 Смјештај (за 52,4%). Највећи пад промета забиљежен је у дјелатностима: J 58 Издавачке дјелатности (за 44,3%) и N 79 Дјелатности путничких агенција и тур-оператора (за 43,2%). 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење