Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, I тромјесечје 2018.

 

 

 

 

 

 

Количина робе превезене у првом тромјесечју 2017. године у односу на исти период претходне године биљежи раст од 2,1%. У истом периоду, пређени пут теретних возила већи је за 1,5%, а обим рада, исказан у тонским километрима већи је за 1,0%.


Број превезених путника у друмском саобраћају мањи је за 4,0%. Пређени километри аутобуса су непромијењени, а обим рада, исказан у путничким километрима, мањи је за 3,9%.


У градско-приградском саобраћају, у периоду јануар-март 2018. године у односу на исти период претходне године, укупни пређени пут аутобуса мањи је за 5,8%, a број превезених путника мањи је за 9,5%.


У жељезничком саобраћају, у првом тромјесечју 2018. године, обим превезене робе већи је за 4,1% у односу на исти период претходне године, a обим рада мјерен оствареним тонским километрима већи је за 1,8%. Превезено је 7,1% више путника, а број остварених путничких километара већи је за 16,2%.


Промет путника на аеродромима Републике Српске у првом тромјесечју 2018. године биљежи пад у односу на исти период претходне године. Број летова страних авиона био је мањи за 34,0%, док је број летова домаћих авиона био већи за 5,6%. Број превезених путника страним авионима мањи је за 12,7%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

  /