Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама, април 2018.

 

 

 

 

Вриједност продаjе пољопривредних производа на зеленим пијацама у априлу 2018. године износила је 1 310 257 КМ, што у поређењу са истим мјесецом  прошле године представља повећање од 90 958 КМ или 7,5%. У поређењу са  мартом 2018. године, вриједност продаје у априлу 2018. године била је већа за 98 331 КМ, или  8,1%.

 

У структури укупне продаје пољопривредних производа на зеленим пијацама у априлу  2018. године, поврће je учествовало са 27,4%, група остали производи са 22,1%, воће са 17,4%, млијеко и млијечни производи са 14,3%,  живина и јаја са 11,1%, мед са 3,1%, жита и производи од жита са 2,0%,  прерађевине воћа са 1,8%  и грожђе са 0,8%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ