Индекси цијена у пољопривреди, прво тромјесечје 2018.

 

 

 

 

 

 

Продајне цијене пољопривредних производа у првом тромјесечју 2018. године у односу на просјек продајних цијена из 2015. године више су за 5,6%, a у односу на прво тромјесечје 2017. године за 2,5%.

 

Набавне цијене средстава која се користе у пољопривредној производњи у првом тромјесечју 2017. године у односу на просјек набавних цијена из 2015. године ниже су за 4,5%, док су у односу на  прво тромјесечје 2017. године ниже за 2,9%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /