Тромјесечна саопштења саобраћаја, 2017. година

 

 

 

 

 

 2017.                                                                                                                                           

 

 

РЕГИСТРОВАНА ДРУМСКА МОТОРНА И ПУТНИЧКА ВОЗИЛА И САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ

 

   прво тромјесечје 2017.

   друго тромјесечје 2017.

   треће тромјесечје 2017.

Истраживање и развој, 2011. Истраживање и развој, 2011.  четврто тромјесечје 2017.

 

 

 ГРАНИЧНИ ПРОМЕТ ПУТНИКА И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

 

   прво тромјесечје 2017.

   друго тромјесечје 2017.

   треће тромјесечје 2017.

Истраживање и развој, 2011. Истраживање и развој, 2011.  четврто тромјесечје 2017.

 

 

ГРАНИЧНИ ПРОМЕТ РОБЕ И ДРУМСКИХ ТЕРЕТНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

 

   прво тромјесечје 2017.

   друго тромјесечје 2017.

   треће тромјесечје 2017.

Истраживање и развој, 2011. Истраживање и развој, 2011.  четврто тромјесечје 2017.


 

ДРУМСКИ И ЖЕЉЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ И АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ 

 

   прво тромјесечје 2017.

   друго тромјесечје 2017.

   треће тромјесечје 2017.

Истраживање и развој, 2011. Истраживање и развој, 2011.  четврто тромјесечје 2017.

 

 

ПОШТАНСКЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ  

 

   прво тромјесечје 2017.

   друго тромјесечје 2017.

   треће тромјесечје 2017.

Истраживање и развој, 2011. Истраживање и развој, 2011.  четврто тромјесечје 2017.