Клање стоке и живине у кланицама, април 2018.

 

 

 

 

 

Током априла 2018. године, у поређењу са истим мјесецом 2017. године повећан је број закланих оваца за 66,3% и живине за 19,6%, док је број закланих говеда мањи за 19,8% и свиња за 25,8%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих оваца за 50,7% и живине за 15,2%, као и смањење нето тежине закланих свиња за 21,7% и говеда за 25,7%.

 

У поређењу са претходном мјесецом, током априла 2018. године забиљежено је повећање бројa закланих оваца за 145,9%, свиња за 30,5%, живине за 16,2% и говеда за 4,8%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежина закланих оваца за 108,7%, свиња за 15,4%, живине за 8,4% и говеда за 7,9%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /