Годишња саопштења становништва, 2016. година

 

 

 

 

 

 2016.                                                                                                                                               

 

 

ПРОЦЈЕНЕ СТАНОВНИШТВА                                                                        

 

       1996-2016.

   2013-2016.

 

СКРАЋЕНЕ (АПРОКСИМАТИВНЕ) ТАБЛИЦЕ МОРТАЛИТЕТА                                                                  

 

        1998-2016.

   2013-2016.

 

РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ                                                                        

 

   

 

СКЛОПЉЕНИ И РАЗВЕДЕНИ БРАКОВИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ                                                    

 

   

 

УНУТРАШЊЕ МИГРАЦИЈЕ