Средње образовање, крај 2015/2016. и почетак 2016/2017.

 

 

 

 

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

 

 

крај 2015/2016 - почетак 2016/2017.                                                                                    

 

   Наставно особље средњих школа 

   Средње школе по пољима образовања

   Средње школе (почетак школске године)

   Средње школе (крај школске године)