Тромјесечна саопштења националних рачуна, 2017. година

 

 

 

 

 2017.                                                                                                                                          

 

 

БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД                                      

 

 

   прво тромјесечје 2017.

   друго тромјесечје 2017.

   треће тромјесечје 2017.

   четврто тромјесечје 2017.