Годишња саопштења структурних пословних статистика, 2016. година

 

 

 

 

 

 2016.                                                                                                                                           

 

 

ОСНОВНИ СТРУКТУРНИ ПОСЛОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА                        

 

   ПРЕТХОДНИ ПОДАЦИ

   КОНАЧНИ ПОДАЦИ

 

 

ОСНОВНИ СТРУКТУРНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА СТРАНИХ ПОДРУЖНИЦА