БИЛТЕН - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, 2018.

 

   

 

 

У овом Билтену, Републички завод за статистику објављује податке о основном образовању, основном образовању дјеце са посебним потребама, основном музичком и балетском образовању као и основном образовању одраслих на почетку школске године.

 

Билтен се састоји из пет поглавља.

 

У првом поглављу Билтена дати су подаци о ученицима и наставницима у редовним основним школама за Републику Српску на почетку школске године и обухвата серију од пет година.

 

Друго поглавље садржи детаљне податке о основном образовању у Републици Српској по општинама и градовима у Републици Српској, за редовне основне школе на почетку школске 2017/2018. године.

 

Треће поглавље односи се на основне школе за дјецу са посебним потребама која похађају специјалне основне школе или специјална одјељења у саставу редовних основних школа. Серија обухвата пет година и односи се на почетак школске године за Републику Српску.

 

Четврто поглавље садржи податке о основном образовању одраслих и односи се на почетак 2017/2018. године. Податке о основном образовању одраслих доставио је Завод за образовање одраслих Републике Српске у чијој надлежности је вођење евиденције о полазницима и организаторима образовања одраслих.

 

Пето поглавље се односи на податке о основним музичким и балетским школама на почетку школске 2017/2018. године.