Индекси промета индустријe, мај 2018.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у мају 2018. године, у поређењу са априлом 2018. године, већи је за 2,7%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту, у истом периоду на домаћем тржишту остварен је раст од 3,6% и на иностраном тржишту раст од 1,5%.

 

У мају 2018. године, у поређењу с мајом 2017. године укупни календарски прилагођен промет индустрије, у Републици Српској биљежи раст од 12,7%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту остварен је раст од 13,7% и на иностраном тржишту раст од 11,5%.

 

У мају 2018. године у односу на април 2018. године укупни десезонирани промет енергије већи је за 20,6%, трајних производа за широку потрошњу за 7,0%, интермедијарних производа за 5,0%, капиталних производа за 2,6% и нетрајних производа за широку потрошњу за 0,4%.

 

У мају 2018. године у односу на мај 2017. године календарски прилагођен промет енергије већи је за 34,9%, трајних производа за широку потрошњу за 19,7%, интермедијарних производа за 10,6%, капиталних производа за 3,0% и нетрајних производа за широку потрошњу за 2,2%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење