Индекси потрошачких цијена, јун 2018.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у јуну 2018. године у односу на претходни мјесец, нижи је за 0,2%.


У односу на јун 2017. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 1,6%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у јуну 2018. године у односу на мај 2018. године, индекс одјељка Превоз виши је за 1,0%. Индекси одјељака Становање, Здравство и одјељка Ресторани и хотели виши су за 0,2%. Индекси одјељка Комуникације и одјељка Образовање остали су непромијењени. Индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 2,5%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића нижи је за 0,8%, a индекс одјељка Алкохолна пића и дуван нижи је за 0,2%. Индекси одјељка Намјештај и покућство, Рекреација и култура и одјељка Остала добра и услуге нижи су за 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ