Индекси промета индустријe, јун 2018.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у јуну 2018. године, у поређењу са мајем 2018. године, мањи је за 0,9%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту, у истом периоду на домаћем тржишту остварен је пад од 3,1%, док је на иностраном тржишту остварен раст од 2,2%.


У јуну 2018. године, у поређењу с јуном 2017. године укупни календарски прилагођен промет индустрије, у Републици Српској биљежи раст од 9,5%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту остварен је раст од 5,5% и на иностраном тржишту раст од 14,8%.


У јуну 2018. године у односу на мај 2018. године укупни десезонирани промет капиталних производа већи је за 4,6%, нетрајних производа за широку потрошњу за 1,1%, док је промет трајних производа за широку потрошњу мањи за 0,8%, интермедијарних производа за 2,6% и енергије за 6,7%.


У јуну 2018. године у односу на јун 2017. године календарски прилагођен промет енергије већи је за 33,8%, капиталних производа за 17,2%, трајних производа за широку потрошњу за 7,6%, интермедијарних производа за 5,2% и нетрајних производа за широку потрошњу за 0,1%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење