Клање стоке и живине у кланицама, јун 2018.

 

 

 

 

 

Током јуна 2018. године, у поређењу са истим мјесецом 2017. године повећан је број заклане живине за 10,6% и оваца за 1,1%, док је број закланих говеда мањи за 18,7% и свиња за 22,7%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 1,1%, као и смањење нето тежине закланих оваца за 4,5%, говеда за 29,0% и свиња за 34,0%.


У поређењу са претходним мјесецом, током јуна 2018. године забиљежено је смањење бројa закланих оваца за 3,4%, живине за 4,4%, свиња 6,9% и говеда за 16,6%. У истом периоду, забиљежено је смањење нето тежине заклане живине за 11,2%, оваца за 11,7%, говеда за 16,6% и свиња за 19,0%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /