Индекси производње у грађевинарству, друго тромјесечје 2018.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана производња у грађевинарству у другом тромјесечју 2018. године, у поређењу са претходним тромјесечјем, остала је непромијењена. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима нискоградње већа је за 0,2%, док је на објектима високоградње мања за 0,3%.


Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у другом тромјесечју 2018. године, у поређењу са другим тромјесечјем 2017. године, већа је за 1,1%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима нискоградње већа је за 1,5% и на објектима високоградње већа је за 0,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/