Јавни водовод, 2017.

 

 

 

 

 

 

Јавни водоводи су у 2017. години захватили укупно 99 327 000 m³ воде, што је за 4,9% више него у 2016. години.


Из јавних водовода корисницима је у 2017. години испоручено укупно 56 533 000 m³ воде. Искључујући сопствену потрошњу и друге облике ненаплаћене овлашћене потрошње, укупнa количина испоручене воде већа је за 3,6% у поређењу са претходном годином. Домаћинствима је уступљено 40 714 000 m³ или 3,5% више воде него 2016. године. Укупни губици у водоводној мрежи износили су 43 721 000 m³ или 44,0% од укупно захваћене воде.


У 2017. години дужина разводне мреже износила је 6 196 km. Забиљежено је 238 875 водоводних прикључака, евидентирано је 28 уређаја за припрему воде за пиће, 28 таложника, 45 филтерa, 125 хлоринатора и осам осталих уређаја.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ