Јавна канализација, 2017.

 

 

 

 

 

 

Системом јавне канализације у 2017. години испуштено је укупно 27 365 000 m³ отпадних вода, што је за 2,0% више у односу на 2016. годину.


Од укупне количине, 21 100 000 m³ или 77,1% чиниле су отпадне воде из домаћинстава. Најмање отпадних вода потичe из сектора пољопривреде, шумарства и рибарства, 70 000 m³, што чини 0,3% од укупне количине испуштених вода.


У 2017. години у водотоке је испуштено 2,1% више непречишћених отпадних вода него претходне године, односно 22 296 000 m³, што чини 81,5% од укупне количине испуштених отпадних вода.


У 2017. години пречишћних отпадних вода било је 2 660 000 m³, што је смањење од 1,4% у односу на 2016. годину. Од укупно пречишћених отпадних вода, 2 428 000 m³ или 91,3% третирано је секундарним поступком, док је преостала количина пречишћена терцијарним третманом.


Дужина канализационе мреже у 2017. години износи 1 728 km, а евидентирано је 118 366 канализационих прикључака.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Истраживање и развој, 2011.   Истраживање и развој, 2011.