Клање стоке и живине у кланицама, јул 2018.

 

 

 

 

 

Током јула 2018. године, у поређењу са истим мјесецом 2017. године повећан је број заклане живине за 21,4%, док је број закланих свиња мањи за 8,9%, оваца за 15,4% и говеда за 20,4%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 26,5%, као и смањење нето тежине закланих свиња за 13,0%, оваца за 14,4% и говеда за 30,5%.


У поређењу са претходним мјесецом, током јула 2018. године забиљежено је повећање бројa закланих свиња за 25,0%, оваца за 13,3%, говеда за 4,2% и живине за 2,0%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих свиња за 41,4%, оваца за 17,9%, живине за 8,8% и говеда за 5,2%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /