Клање стоке и живине у кланицама, август 2018.

 

 

 

 

 

Током августа 2018. године, у поређењу са истим мјесецом 2017. године, повећан је број закланих оваца за 8,6% и живине за 6,5%, док је број закланих говеда мањи за 8,2% и свиња за 12,1%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих оваца за 12,6% и живине за 9,6%, као и смањење нето тежине закланих свиња за 10,6% и говеда за 14,9%.


У поређењу са претходним мјесецом, током августа 2018. године, забиљежено је повећање бројa закланих оваца за 24,3%, као и смањење броја заклане живине за 3,4%, свиња за 1,8% и говеда за 0,9%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих оваца за 28,8% и смањење нето тежине закланих свиња за 0,3%, живине за 3,0% и говеда за 8,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /