Биланс електричне енергије, 2017.

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

Бруто производња електричне енергије у 2017. години износила је 7 144 GWh, од чега је у термоелектранама произведено 5 326 GWh или 74,6%, у хидроелектранама 1 747 GWh или 24,5%, док је остала производња износила 71 GWh или 1,0%.


У структури финалне потрошње, домаћинства учествују са 48,9%, индустрија са 25,6%, остали потрошачи са 22,9%, док потрошња у области грађевинарства, саобраћаја и пољопривреде износи укупно 2,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ