Биланс угља, 2017. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

Укупна производња угља у 2017. години износила је 6 952 328 t, од чега на произведњу мрког угља отпада 1 801 503 t, а на лигнит 5 150 825 t.


Од укупно расположиве количине угља (бруто домаћа потрошња) за производњу енергије троши се 95,6%, а за финалну потрошњу 4,4%. За производњу електричне енергије троши се 98,8%, а за производњу топлоте 1,2% угља.


У структури финалне потрошње индустрија учествује са 61,7%, домаћинства са 23,5%, остали потрошачи са 14,6%, док потрошња у области пољопривреде и грађевинарства износи 0,3%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ