Просјечне плате запослених, септембар 2018.

 

 

 

 

 

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) исплаћена у септембру 2018. године износила је 881 КМ и номинално је већа за 3,4%, а реално је већа за 3,1% у односу на претходни мјесец. У односу на исти мјесец прошле године, просјечна плата након опорезивања (нето плата) номинално је већа за 6,2%, а реално за 4,5%. Просјечна бруто плата исплаћена у септембру 2018. године износила је 1 368 КМ.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ