Индекси индустријске производње, септембар 2018. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у септембру 2018. године, у поређењу са августом 2018. године, већа је за 5,6%.


Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у септембру 2018. године, у поређењу са септембром 2017. године, већа је за 3,5%.


У септембру 2018. године у односу на август 2018. године десезонирана производња трајних производа за широку потрошњу већа је за 22,7%, енергије за 14,5%, интермедијарних производа за 4,2% и капиталних производа већа је за 1,3%. Производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 2,9%.


У септембру 2018. године у односу на септембар 2017. године календарски прилагођена производња енергије већа је за 8,9%, производња интермедијарних производа већа за 3,0%, док је производња капиталних производа мања за 0,1%, нетрајних производа за широку потрошњу за 1,8% и трајних производа за широку потрошњу за 6,2%.


Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у септембру 2018. године у поређењу са августом 2018. године, у подручју Вађењe руда и камена раст од 13,8%, у подручју Прерађивачкa индустрија биљежи раст од 5,6%, а у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 2,9%.


Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у септембру 2018. године у поређењу с септембром 2017. године, у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 18,1%, у подручју Вађењe руда и камена раст од 8,1%, док у подручју Прерађивачкa индустријa биљежи пад од 1,9%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ