Саопштење за медије, 22. октобар 2018.

 

Просјечна плата након опорезивања у септембру 881 КМ
Највиша просјечна плата након опорезивања у подручју Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1 421 КМ, а најнижа у подручју Административне и помоћне услужне дјелатности 589 КМ


Мјесечна инфлација у септембру 2018. године 0,3%
Годишња инфлација (IX 2018/IX 2017) 1,6%


Календарски прилагођена индустријска производња (I-IX 2018 / I-IX 2017.) већа 5,3%
Број запослених у индустрији (I-IX 2018/I-IX 2017.) већи 2,2%


Покривеност увоза извозом (у периоду I-IX 2018.) 70,7%

 

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ, 22. ОКТОБАР 2018.