Индекси промета индустријe, септембар 2018.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у септембру 2018. године, у поређењу са августом 2018. године, већи је за 10,6%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 24,9%, док је на домаћем тржишту промет остао непромијењен.

 

У септембру 2018. године, у поређењу са септембром 2017. године укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 23,6%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 29,1%, а на домаћем тржишту забиљежен раст од 19,4%.


У септембру 2018. године у односу на август 2018. године укупни десезонирани промет нетрајних производа за широку потрошњу већи је за 51,7%, промет енергије за 11,9%, промет капиталних производа за 7,5%, промет интермедијарних производа за 1,0%, док је промет трајних производа за широку потрошњу мањи за 1,3%.


У септембру 2018. године у односу на септембар 2017. године календарски прилагођени промет енергије већи је за 59,9%, промет нетрајних производа за широку потрошњу за 54,2%, капиталних производа за 7,2%, интермедијарних производа за 4,4%, док је промет трајних производа за широку потрошњу мањи за 1,0%.