Годишња саопштења статистике животне средине, 2017. година

 

 

 

 

 2017.                                                                         

 

   Јавни водовод

   Јавна канализација

   Произведени, прикупљени и одложени отпад

   Отпад из производних дјелатности

   Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији

   Емисије гасова са ефектом стаклене баште (додатак)

   Трошкови за заштиту животне средине