Национални рачуни

 

 

 

 

Бруто домаћи производ (БДП) је најважнији агрегат у систему националних рачуна и мјера развоја укупне економије. Компилација БДП-а за Републику Српску је заснована на методолошким поставкама Система националних рачуна из 1993. године и Европског система рачуна из 1995. године.

 

БДП може да се рачуна користећи три основна приступа:

 

- производни 
- доходовни 
- потрошни

 

 

СТАТИСТИКA НАЦИОНАЛНИХ РАЧУНА:

 

БИЛТЕНИ

- Национални рачуни

 

САОПШТЕЊА

Тромјесечна: Тромјесечни бруто домаћи производ

 

Годишња: Бруто домаћи производ, производни приступ; Бруто домаћи производ, доходовни приступ; Бруто домаћи производ, потрошни приступ