Билтени социјалне заштите

 

 

 

БИЛТЕН - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, 2019.
            У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о корисницима свих облика, мјера и услуга социјалне заштите као и податке о установама социјалне заштите у периоду 2014-2018. годинe. Подаци су резултат редовног годишњег више
 
БИЛТЕН - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, 2018.
            У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о корисницима свих облика, мјера и услуга социјалне заштите као и податке о установама социјалне заштите у периоду 2013-2017. годинe. Подаци су резултат редовног годишњег више
 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, билтен број 15
          У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о корисницима свих облика, мјера и услуга социјалне заштите као и податке о установама социјалне заштите у периоду 2012-2016. годинe. Подаци су резултат редовног годишњег истраживања више
 
страна 1 од 6 сљедећа