Пољопривреда и рибарство

 

 

 

 

СТАТИСТИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РИБАРСТВА:

 

БИЛТЕНИ

- Пољопривреда

- Економски рачуни и цијене за пољопривреду

 

САОПШТЕЊА

Мјесечна: Активности инкубаторских станица; Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама; Клање стоке и живине у кланицама; Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа

 

Тромјесечна:  Индекси цијена у пољопривреди; Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства

 

Годишња: Аквакултура; Број стоке и живине; Засијане површине у јесењој сјетви; Индекси обима пољопривредне производње; Касни усјеви, воће и виногради; Остварени приноси раних усјева и воћа; Површине и засади на крају прољећне сјетве; Приноси јужног воћа и маслина; Прикупљање млијека и производња млијечних производа; Сточна производња; Структура инкубаторских станица