Саопштења

 

 

 

АРХИВА САОПШТЕЊА

Архива саопштења

 

 

Просјечне потрошачке цијене, новембар 2019.
          Једини релевантни индекси потрошачких цијена за ниво Републике Српске су они објављени од стране Републичког завода за статистику. Просјечне потрошачке цијене узимају у обзир више различитих више
 
Индекси потрошачких цијена, новембар 2019.
            Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у новембру 2019. године у односу на претходни мјесец, нижи је за 0,2%.  У односу на новембар 2018. више
 
Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, новембар 2019.
          Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у новембру 2019. године, у односу на октобар 2019. године, у просјеку су ниже за 0,5%, у односу на више
 
страна 1 од 142 сљедећа