Инвестиције

 

 

 

 

 

Годишњим извјештајем о инвестицијама ИНВ-01, прикупљају се подаци о улагањима у стална средства пословних субјеката, са сједиштем на територији Републике Српске.

 

Дефиниције које се односе на стална средства засноване су на Европском систему рачуна (ESA 1995) и дио су укупних бруто инвестиција, које још обухватају промјене у залихама и нето набавке драгоцјености.

 

Годишњим извјештајем о инвестицијама прате се:

 

- Исплате за инвестиције по изворима финансирања

- Остварене инвестиције према дјeлатности и сједишту инвеститора

- Остварене инвестиције према намјени и локацији

-Остварене инвестиције према карактеру изградње (изградња нових капацитета; реконструкција, модернизација, доградња и проширење постојећик капацитета; одржавање нивоа постојећих капацитета)

- Техничка структура остварених инвестиција (за укупна, нова, половна и продата стална средства)

 

 

 

 

СТАТИСТИКА ИНВЕСТИЦИЈА:

 

БИЛТЕН

- Инвестиције

 

САОПШТЕЊА

Годишња: Инвестиције