Социјална заштита

 

 

 

 

Републички завод за статистику прикупља и објављује податке о корисницима свих облика, мјера и услуга социјалне заштите, као и податке о установама социјалне заштите. Подаци се прикупљају према узрасту и полу корисника, врсти социјалних потреба и степену угрожености, као и према врстама пружене заштите и установама, на годишњем нивоу.

 

Основни материјал статистике социјалне заштите припрема се и обрађује у Републичком заводу за статистику. Садржај образаца према којима се врши обрада, прописан је Статистичким програмом Републике Српске.

 

 

 

 

СТАТИСТИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ:

 

БИЛТЕН

- Социјална заштита (корисници, облици, мјере, услуге и установе)

 

САОПШТЕЊА

Годишња: Корисници додатака за дјецу; Корисници социјалне заштите; Установе социјалне заштите за дјецу, омладину и одрасле