Истраживање и развој и иновације

 

 

 

 

Статистиком истраживања, развоја и иновација обухваћени су пословни субјекти у Републици Српској који обављају дјелатност истраживања и развоја, без обзира да ли им је то основна или споредна дјелатност. Овом активношћу прикупљају се подаци о запосленима на пословима истраживања и развоја, бруто домаћим издацима за истраживање и развој, изворима утрошених средстава, вриједности и броју истраживачко-развојних радова.

 

 

 

 

СТАТИСТИКА ИСТРАЖИВАЊА, РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА:

 

 

САОПШТЕЊА

Годишња: Буџетска издвајања за истраживање и развој; Истраживање и развој; Иновативне активности предузећа