Ново
Више о Попису...                            

 

Публикације

О Попису

Прописи

Обрасци

Методологија

Препоруке

Извјештаји

Пробни попис

 

 

Завод објавио резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској 2013. године
    Републички завод за статистику Републике Српске објавио је у петак 30. децембра, 2016. године резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској 2013. године.   Резултате Пописа спроведеног на територији Републике Српске Завод је објавио као више
 
Саопштење - Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској 2013, РЕЗУЛТАТИ ПОПИСА
                  Саопштење (pdf)   Табеле (xlsx)   Напомена за кориснике (pdf)   Резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској више
 
Отворена књига о Попису у БиХ 2013.
    Једно од кључних начела у статистичкој дјелатности утврђено Кодексом праксе европске статистике је начело јавности, које заправо значи да су сви резултати који су производ рада статистичких институција, осим повјерљивих података, доступни јавности.   Руковођени не више
 
страна 1 од 10 сљедећа