ПОПИС (публикације)
Више о Попису...                            

 

НОВО 

О Попису

Прописи

Обрасци

Методологија

Препоруке

Извјештаји

Пробни попис

 

 

Саопштење - Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској 2013, РЕЗУЛТАТИ ПО НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА
      Саопштење (pdf)   Табеле (xlsx)   Напомена за кориснике (pdf)       више
 
Саопштење - Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској 2013, РЕЗУЛТАТИ ПОПИСА
                  Саопштење (pdf)   Табеле (xlsx)   Напомена за кориснике (pdf)   Резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској више
 
Отворена књига о Попису у БиХ 2013.
    Једно од кључних начела у статистичкој дјелатности утврђено Кодексом праксе европске статистике је начело јавности, које заправо значи да су сви резултати који су производ рада статистичких институција, осим повјерљивих података, доступни јавности.   Руковођени не више
 
страна 1 од 2 сљедећа