Квалитет у статистици
Имплементација Кодекса праксе европске статистике у Републичком заводу за статистику Републике Српске – самооцјена и будуће активности
     У намјери да изрази своју чврсту опредјељеност за предузимање свих потребних мјера и активности на путу ка постизању пуне усклађености са Кодексом праксе европске статистике као и усклађености на пољу примјене система управљања укупним квалитетом, Завод је припремио више
 
Основна начела званичне статистике - Кодекс праксе европске статистике
  Након усвајања измијењеног Кодекса праксе европске статистике од стране Одбора Европског статистичког система, и након што је Генерална скупштина Уједињених нација усвојила Основна начела званичне статистике, осигуравање високог квалитета статистичких производа и услуга постало је још више
 
претходна страна 2 од 2