Главни задаци

 

Републички завод за статистику је републичка управна организација у саставу Министарства финансија која производи и врши достављање статистичких података Републике на стручан и транспарентан начин.


Надлежности Републичког завода за статистику утврђује:

 

  Закон о републичкој управи

(„Службени гласник Републике Српске", број 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16)

 

  Закон о статистици Републике Српске

(Службени гласник Републике Српске", број 85/03)  

 

  Закон о статистици БиХ

(Службени гласник БиХ", број 26/04)  

 

  Закон о измјенама и допунама Закона о статистици БиХ 

(Службени гласник БиХ", број 42/04

 

 

Средства за финансирање рада Завода обезбјеђују се из буџета Републике Српске.