Календар публиковања, 2018.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
05.11.2018треће тромјесечје 2018. Индекси производње у грађевинарству
09.11.2018треће тромјесечје 2018. Издате грађевинске дозволе
09.11.2018треће тромјесечје 2018. Цијене продатих нових станова
09.11.2018септембар 2018. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
15.11.20182017. Грађевинска активност
15.11.20182017. Бруто домаћи производ по производном приступу
15.11.20182017. Бруто домаћи производ по расходном приступу
15.11.20182017. Финансијска статистика образовања
15.11.20182017. Бруто домаћи производ по доходовном приступу
15.11.20182017. Истраживање и развој
20.11.2018треће тромјесечје 2018. Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства
20.11.20182017. БИЛТЕН - ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ И ЦИЈЕНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 2018.
22.11.2018октобар 2018. Просјечне плате запослених
22.11.2018октобар 2018. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.11.2018октобар 2018. Индекси запослених у индустрији
22.11.2018октобар 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.11.2018октобар 2018. Индекси потрошачких цијена
22.11.2018октобар 2018. Просјечне потрошачке цијене
22.11.2018октобар 2018. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.11.2018октобар 2018. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.11.2018октобар 2018. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.11.2018октобар 2018. Саопштење за медије
26.11.2018треће тромјесечје 2018. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга
26.11.2018октобар 2018. Трговина на мало
26.11.2018треће тромјесечје 2018. Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге
26.11.2018треће тромјесечје 2018. Поштанске и телекомуникационе услуге
26.11.2018октобар 2018. Активности инкубаторских станица
26.11.2018октобар 2018. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.11.2018октобар 2018. Број долазака и ноћења туриста
28.11.20182017. ИНДИКАТОРИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 2018.
28.11.2018октобар 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.11.2018октобар 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.11.20182017. СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК, 2018.
30.11.20182017. Биланс нафте и деривата нафте
30.11.2018треће тромјесечје 2018. Индекси цијена у пољопривреди
30.11.2018октобар 2018. Индекси промета индустријe
30.11.2018октобар 2018. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.11.2018октобар 2018. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.11.2018октобар 2018. Клање стоке и живине у кланицама