Календар публиковања, 2019.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.11.20192016-2018. Иновативне активности предузећа
04.11.2019треће тромјесечје 2019. Индекси производње у грађевинарству
04.11.2019септембар 2019. Издате грађевинске дозволе
11.11.2019треће тромјесечје 2019. Цијене продатих нових станова
11.11.2019септембар 2019. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
11.11.2019треће тромјесечје 2019. Индекси произвођачких цијена у станоградњи
15.11.20192018. Грађевинска активност
15.11.20192018. Бруто домаћи производ по производном приступу
15.11.20192018. Бруто домаћи производ по расходном приступу
15.11.20192018. Бруто домаћи производ по доходовном приступу
15.11.20192018. Финансијска статистика образовања
15.11.20192018. Истраживање и развој
20.11.2019треће тромјесечје 2019. Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства
20.11.20192018. БИЛТЕН - ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ И ЦИЈЕНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 2019.
22.11.2019октобар 2019. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.11.2019октобар 2019. Индекси запослених у индустрији
22.11.2019октобар 2019. Просјечне плате запослених
22.11.2019октобар 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.11.2019октобар 2019. Индекси потрошачких цијена
22.11.2019октобар 2019. Просјечне потрошачке цијене
22.11.2019октобар 2019. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.11.2019октобар 2019. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.11.2019октобар 2019. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.11.2019октобар 2019. Саопштење за медије
22.11.2019октобар 2019. Издате грађевинске дозволе
25.11.2019треће тромјесечје 2019. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга
25.11.2019октобар 2019. Трговина на мало
25.11.2019треће тромјесечје 2019. Поштанске и телекомуникационе услуге
25.11.2019октобар 2019. Активности инкубаторских станица
25.11.2019октобар 2019. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.11.2019треће тромјесечје 2019. Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге
27.11.2019октобар 2019. Број долазака и ноћења туриста
28.11.2019октобар 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.11.2019октобар 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
29.11.20192018. СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК, 2019.