Календар публиковања, 2019.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
02.12.20192018. Отпад из производних дјелатности
02.12.2019октобар 2019. Индекси промета индустријe
02.12.2019треће тромјесечје 2019. Индекси цијена у пољопривреди
02.12.2019октобар 2019. Клање стоке и живине у кланицама
02.12.2019октобар 2019. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
02.12.2019октобар 2019. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
02.12.20192018. Биланс нафте и деривата нафте
10.12.2019треће тромјесечје 2019. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске, (претходни подаци)
11.12.2019октобар 2019. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
11.12.20192018. ОВО ЈЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, 2019.
16.12.20192018. БИЛТЕН - ИНВЕСТИЦИЈЕ, 2019.
16.12.20192018. БИЛТЕН - НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ, 2019.
16.12.2019септембар 2019. Запослени
16.12.2019треће тромјесечје 2019. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
16.12.2019треће тромјесечје 2019. Гранични промет путника и путничких моторних возила
18.12.20192018. THIS IS REPUBLIKA SRPSKA, 2019.
23.12.2019новембар 2019. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
23.12.2019новембар 2019. Индекси запослених у индустрији
23.12.2019новембар 2019. Просјечне плате запослених
23.12.2019новембар 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
23.12.2019новембар 2019. Индекси потрошачких цијена
23.12.2019новембар 2019. Просјечне потрошачке цијене
23.12.2019новембар 2019. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
23.12.2019новембар 2019. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
23.12.2019новембар 2019. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
23.12.2019новембар 2019. Саопштење за медије
23.12.2019новембар 2019. Издате грађевинске дозволе
24.12.2019новембар 2019. Трговина на мало
25.12.20192018. ГРАДОВИ И ОПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 2019.
25.12.20192016. Емисије гасова са ефектом стаклене баште
25.12.20192018. БИЛТЕН - ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНСИ, 2019.
25.12.20192018. Приноси касних усјева, воћа и винограда
25.12.2019новембар 2019. Активности инкубаторских станица
25.12.2019новембар 2019. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.12.20192018. БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈА, 2019.
27.12.2019новембар 2019. Број долазака и ноћења туриста
30.12.2019новембар 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
30.12.2019новембар 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.12.20192018. БИЛТЕН - ЖИВОТНА СРЕДИНА, 2019.
30.12.2019новембар 2019. Индекси промета индустријe
30.12.2019новембар 2019. Клање стоке и живине у кланицама
30.12.2019новембар 2019. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.12.2019новембар 2019. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
31.12.20192018. ЖЕНЕ И МУШКАРЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, 2019.
31.12.2019треће тромјесечје 2019. Тромјесечни бруто домаћи производ