Календар публиковања, 2017.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.12.20172016. Отпад из производних дјелатности
05.12.20172016. ОВО ЈЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА
11.12.2017октобар 2017. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
11.12.2017треће тромјесечје 2017. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске, (претходни подаци)
12.12.20172016. THIS IS REPUBLIKA SRPSKA
15.12.20172016. БИЛТЕН - ИНВЕСТИЦИЈЕ, бр. 11
15.12.20172016. БИЛТЕН - НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ, бр. 10
15.12.2017септембар 2017. Запослени
15.12.2017треће тромјесечје 2017. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
15.12.2017треће тромјесечје 2017. Гранични промет путника и путничких моторних возила (ОДГОЂЕНО)
15.12.2017друго тромјесечје 2017. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
20.12.20172016. ГРАДОВИ И ОПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, бр. 1
20.12.20172015. Емисије гасова са ефектом стаклене баште (ОДГОЂЕНО)
22.12.2017новембар 2017. Индекси индустријске производње
22.12.2017новембар 2017. Индекси запослених у индустрији
22.12.2017новембар 2017. Просјечне плате запослених
22.12.2017новембар 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.12.2017новембар 2017. Индекси потрошачких цијена
22.12.2017новембар 2017. Просјечне потрошачке цијене
22.12.2017новембар 2017. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.12.2017новембар 2017. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.12.2017новембар 2017. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.12.2017новембар 2017. Саопштење за медије
25.12.20172016. БИЛТЕН - ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНСИ, бр. 2
25.12.20172017. Приноси касних усјева, воћа и винограда
25.12.2017новембар 2017. Трговина на мало
25.12.2017новембар 2017. Активности инкубаторских станица
25.12.2017новембар 2017. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.12.20172016. БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈА, бр. 2
27.12.2017новембар 2017. Број долазака и ноћења туриста
28.12.2017новембар 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.12.2017новембар 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
29.12.20172016. БИЛТЕН - ЖИВОТНА СРЕДИНА бр. 2
29.12.20172016. ЖЕНЕ И МУШКАРЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, бр. 9
29.12.2017треће тромјесечје 2017. Tромјесечни бруто домаћи производ