Календар публиковања, 2018.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
02.04.20182017. БИЛТЕН - ПЛАТЕ, ЗАПОСЛЕНОСТ И НЕЗАПОСЛЕНОСТ, 2018.
05.04.2018јануар 2018. Индекси запослених у индустрији
05.04.2018фебруар 2018. Индекси запослених у индустрији
10.04.2018почетак школске године 2017/2018. Основне школе по општинама (претходни подаци)
10.04.2018почетак школске године 2017/2018. Ученици основних школа по разредима (претходни подаци)
10.04.2018крај школске године 2016/2017. Основне школе (претходни подаци)
10.04.2018почетак школске године 2017/2018. Наставници основних школа (претходни подаци)
12.04.2018фебруар 2018. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
12.04.2018јануар 2018. Индекси промета индустријe
12.04.2018фебруар 2018. Индекси промета индустријe
16.04.2018школска година 2017/2018. БИЛТЕН - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2018.
16.04.20182017. Доктори наука (претходни подаци)
16.04.2018школска година 2017/2018. Наставници и сарадници на високошколским установама (претходни подаци)
16.04.20182017. Магистри наука, мастери и специјалисти, (претходни подаци)
16.04.2018школска година 2017/2018. Уписани студенти (претходни подаци)
16.04.20182017. Дипломирани студенти (претходни подаци)
16.04.2018школска година 2017/2018. Уписани на магистарскe, мастер и специјалистичкe студијe (претходни подаци)
16.04.2018школска година 2017/2018. Докторанти (претходни подаци)
16.04.20182017. Производња млијека и млијечних производа
23.04.2018март 2018. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
23.04.2018март 2018. Индекси запослених у индустрији
23.04.2018март 2018. Просјечне плате запослених
23.04.2018март 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
23.04.2018март 2018. Индекси потрошачких цијена
23.04.2018март 2018. Просјечне потрошачке цијене
23.04.2018март 2018. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
23.04.2018март 2018. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
23.04.2018март 2018. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
23.04.2018март 2018. Саопштење за медије
24.04.2018март 2018. Трговина на мало
25.04.2018март 2018. Активности инкубаторских станица
25.04.2018март 2018. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.04.2018прво тромјесечје 2018. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
25.04.20182017. Рођени и умрли у Републици Српској
25.04.20182017. Склопљени и разведени бракови у Републици Српској
25.04.20182018. Домови ученика и студената (претходни подаци)
25.04.2018школска година 2017/2018. Наставници средњих школа (претходни подаци)
25.04.2018школска година 2017/2018. Средње школе по разредима (претходни подаци)
25.04.2018школска година 2017/2018. Средње школе по пољима образовања (претходни подаци)
25.04.2018школска година 2017/2018. Средње школе (претходни подаци)
27.04.2018март 2018. Број долазака и ноћења туриста
30.04.2018март 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
30.04.2018март 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.04.2018март 2018. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.04.20182017. Аквакултура
30.04.2018март 2018. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.04.2018март 2018. Индекси промета индустријe
30.04.2018март 2018. Клање стоке и живине у кланицама